ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΑΝΘΗ

Στεφανίδης Λ. Γεώργιος

Η εταιρεία μας Στεφανίδης Λ. Γεώργιος, με έδρα στην Ξάνθη, δραστηριοποιείται στις χωματουργικές εργασίες, από το 1994, προσφέροντας τις υπηρεσίες της με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σε συνδυασμό με τον άρτια τεχνολογικό εξοπλισμό, σας εγγυώνται για το άμεσο και άριστο αποτέλεσμα των εργασιών που αναλαμβάνουμε. Στην πολύχρονη εμπειρία μας έχουμε αναλάβει μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Παρέχουμε μία σειρά από υπηρεσίες όπως: χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις, εκβραχισμούς, όλων των ειδών τις εκσκαφές, καθαρισμούς οικοπέδων και διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων.

Η περάτωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε πραγματοποιείται από εμάς, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και με συνέπεια στο συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης του έργου.

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα σύγχρονων μηχανημάτων: φορτωτή, εκσκαφέα φορτωτή, οδοστρωτήρα, μικρό εκσκαφέα που διαθέτει σφυρί, mini εκσκαφέα για εσωτερικούς χώρους περιορισμένου ύψους, μικρό προωθητήρα τύπου bobcat και χωματουργικό φορτηγό για μεταφορά.

Στο κατάστημα αδρανών υλικών που διατηρούμε επί της οδού Τριανταφύλλου Μιχαηλίδη 24 στην Ξάνθη, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά και την πώληση αδρανών οικοδομικών υλικών, κηποχωμάτων κ.ά.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία χωματουργικών εργασιών Στεφανίδης Λ. Γεώργιος, στην Ξάνθη, και εξασφαλίστε άριστα αποτελέσματα σε προσιτές τιμές και γρήγορους χρόνους παράδοσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας Στεφανίδης Λ. Γεώργιος, στην Ξάνθη, αναλαμβάνει, με επαγγελματισμό και αξιοπιστία, μία σειρά από υπηρεσίες που αφορούν στις χωματουργικές εργασίες. Με σύγχρονα μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό έχουμε ως κύριο μέλημα το σεβασμό προς το περιβάλλον, αλλά και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, τηρώντας αυστηρά τους χρόνους παράδοσης των έργων.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Χωματουργικές Εργασίες
 • Διάτρηση μπετόν με βραχόσφυρα
 • Εκσκαφές
 • Μπαζώματα
 • Κατεδαφίσεις
 • Κατεδαφίσεις κτιρίων
 • Ασφαλτικές εργασίες
 • Επιχωματώσεις
 • Βελτιώσεις εδάφους
 • Εκβραχισμούς με μηχανικά μέσα
 • Έργα οδοποιίας 
 • Ασφαλτοστρώσεις παντός τύπου
 • Διανοίξεις δρόμων
 • Ειδικά Τεχνικά Έργα
 • Χωματουργικά έργα ειδικών απαιτήσεων
 • Καθαιρέσεις
 • Σπάσιμο βράχων
 • Εκσκαφές Υπογείων Δικτύων
 • Εκσκαφές θεμελίων
 • Πάσης φύσεως γκρεμίσματα
 • Καθαρισμούς οικοπέδων
 • Αποκομιδή και μεταφορά μπάζων με ειδικούς κάδους
 • Μεταφορές ασφαλτικών
 • Μεταφορά κηπευτικών χωμάτων
 • Μεταφορά αδρανών υλικών, οικοδομικών υλικών
 • Πώληση αδρανών, οικοδομικών υλικών
 • Εργολαβίες έργων δημόσιου & ιδιωτικού τομέα 

PHOTO GALLERY

Επικοινωνία

Στεφανίδης Λ. Γεώργιος
Χωματουργικές Εργασίες – Εργολήπτης δημόσιων έργων (Ε.Δ.Ε.)


Τρ. Μιχαηλίδη 24, Ξάνθη, Τ.Κ. 671 00
Τηλ./Fax: 25410 27567
Κιν.: 6938 292929
Email: stefanidisearthworks@gmail.com